چشم انداز آينده

   کمينه
 
 

 


 
 

 این هم چشم انداز آینده دنیا به انرژی نو
  
 

ایده ساخت شهرهای شناور چیز جدیدی نیست و مدتی است که ذهن بشر امروز را مشغول خود ساخته است ، افزایش جمعیت دنیا و کمبود زمین برای سکونت و هزاران عامل دیگر باعث و بانی چنین طراحی ها و ایده ها می باشد ، يك طراح بلژيكي به نام " ونسان كاله باوت " (Vincent Callebaut ) سازنده و طراح شهري شناور است كه آن را "ليلي‌پاد" (Lilypad ) نام گذاري كرده است..............

در حقيقت اين شهر محيطي مساعد براي كساني است كه از شر يا آسيب تغييرات شديد آب و هوايي به آن پناه مي‌برند، اما بيشتر به يك شهر رويايي شبيه است تا يك جان‌پناه . اين شهر كه براي ساخت آن از طبيعت الهام گرفته شده است، براي اسكان 5 هزار نفر طراحي شده و پناهگاهي مناسب براي كساني  است كه از تاثيرات گرم شدن جهان و ديگر بلاياي طبيعي به آن پناه مي‌برند. لازم به ذکر است که زمان ساخت ان سال 2100 اعلام شد است.

اين شهر براي تامين انرژي لازم، خودكفا بوده و براي تامين انرژي از منابعي مانند باد، خورشيد و برق آبي استفاده مي‌كند. تمامي آب و غذاي موردنياز ساكنان شهر را در خود آن مي‌توان تهيه كرد و رشد داد. قرار است اين شهر در برابر تلاطم امواج 40 تا 50 فوتي مقاومت كند، اما استقامت آن در برابر گردبادهاي شديد و طوفان‌هاي بنيان‌ بسيار شديد در معرض ترديد است.

شايد اين شهر بتواند به عنوان لنگرگاه برخي كشتي‌ها نيز ايفاي نقش كند و ابزاري كمكي براي سواحل و بنادر باشد. طراحي شهر شناور به گونه‌اي است كه بيشينه‌ استفاده از نور محيط براي جذب و تبديل آن به انرژي صورت گرفته است، اما داخل شهر داراي نور تنظيم شده‌اي است. ممكن است: "ليلي‌پاد" الگويي براي شهرهاي شناور‌ آينده باشد.

 به نظر شما ساخت چنین شهر های در آینده دور از ذهن است ؟